Uitdaging in de spouw

De spouwmuur is bijna de basis van de Nederlandse bouw en is juist daardoor soms een ondergeschoven kindje. Niettemin is de spouwmuur in de loop der jaren enorm geëvolueerd. Vooral de steeds hogere eisen aan thermische isolatie en het belang van luchtdicht bouwen hebben grote invloed op de spouwmuur. Zo groot dat het belangrijk is om al vroeg in het ontwerp na te denken over de totale spouwmuur in plaats van achteraf te bepalen welk isolatiemateriaal er in komt.
Een belangrijk onderdeel van de spouwmuur is de thermische isolatie. Daarvoor gelden de eisen uit het Bouwbesluit, maar dit hangt ook samen met het realiseren van de energetische prestaties van het gebouw. Het is niet alleen een kwestie van ‘aan de knoppen van de EPC draaien’, maar vooral van goede concepten. Comfort en kostenefficiëntie zijn daarin belangrijke aspecten. Het gekozen energieconcept bepaalt de Rc-waarde, waarna het isolatiemateriaal en de spouwbreedte kunnen worden gekozen.

Sprekers bij dit webinar
Tijdens het webinar zal Karel van Went van ROCKWOOL uitgebreid ingaan op de te maken keuzes. Behalve de thermische prestatie spelen dan ook zaken als vochthuishouding, duurzaamheid, geluidwering en brandveiligheid een rol.

Harrie Vekemans van Adviesbureau Vekemans zal in het webinar ingaan op de technische aspecten van de spouw. Aan de orde komen onder meer plaats, positie en kwaliteit van spouwankers, nut en noodzaak van spouwventilatie en droging van het buitenblad. Ook zal hij ingaan op het hoe en waarom van dilataties..

Martin Harbers van Nieman Raadgevende Ingenieurs zal ingaan op de luchtdichting ter plaatse van de spouwmuur. De spouwmuur is een belangrijk onderdeel van de schil van een gebouw en speelt dus ook een grote rol in de luchtdichtheid van een gebouw. De luchtdichtheid speelt een steeds belangrijkere rol in de energieconceptenmaar blijkt nog een lastig en onbekend onderdeel te zijn in zowel ontwerp als uitvoering. Luchtdichtheid gaat vooral over aansluitingen van bouwdetails en staat feitelijk los van de isolatie. Harbers zal aangeven welke maatregelen in en rond de spouwmuur nodig zijn om de voorgeschreven luchtdichtheid te realiseren.

Het webinar wordt gepresenteerd door Henk Wind van Eisma Bouwmedia.


Bekijk het webinar "Uitdaging in de spouw"


Sprekers
Andere webinars die u mogelijk interessant vindt

  • Gratis

Dit webinar is mogelijk gemaakt door

Neem live deel aan deze webinars

Webinar agenda