Geluid schreeuwt om aandacht

Nu gevels steeds dichter worden door hogere thermische eisen, gaat geluid binnen gebouwen steeds meer opvallen. Vooral bij renovatie en transformatie, waar vaak gebruik wordt gemaakt van lichte scheidingswanden, is daarom meer aandacht nodig voor geluidisolatie van scheidingsconstructies als wanden, vloeren en plafonds. Geluid en geluidisolatie zijn in de praktijk echter lastig onderwerpen, die achtergrondkennis en een zorgvuldige detailleringen vereisen.

Faay Vianen en Eisma Bouwmedia houden dinsdag 8 november van 12.30 tot 13.30 uur een webinar over dit onderwerp. Daarbij wordt ingegaan op de regelgeving rondom geluidisolatie, maar vooral ook op juiste detailleringen en de kritische onderdelen daarin. Dit aan de hand van praktijkervaringen en gerealiseerde projecten.

De sprekers van dit webinar zijn:

  • Danker van Valkenburg van VanValkenburgConsult (v/h LBP|Sight) zal de eisen toelichten die gelden voor geluidisolatie. Vanuit zijn praktijkervaring zal hij laten zien waar de kritische details zitten, wat er in de praktijk vaak fout gaat en hoe dat voorkomen kan worden.
  • Mark Faay, algemeen directeur Faay Vianen BV, zal ingaan op een aantal uitgevoerde projecten waarin hoge eisen werden gesteld aan de geluidisolatie. Met de producten van Faay zijn onder meer doos-in-doosconstructies gerealiseerd, zijn woningscheidende wanden geïsoleerd bij woningrenovaties en zijn gevels geïsoleerd tegen verkeerslawaai.
  • Karel van Went, technisch adviseur bij Rockwool BV, zal ingaan op juiste detailleringen van geluidisolatie met steenwol, in met name scheidingsconstructies binnen gebouwen.

Bekijk het webinar "Geluid schreeuwt om aandacht"


Sprekers
Andere webinars die u mogelijk interessant vindt