Een BENG-proof hellend dak

Dakdoorbrekingen en aansluitdetails hebben grote invloed op de thermische prestaties van het hellende dak. Om te voldoen aan de komende BENG-eisen moet niet alleen als basis het juiste dakelement worden gekozen, maar moet ook gekeken worden naar de detailleringen en mogelijke luchtlekken en koudebruggen.

Het hellende dak is een aanzienlijk onderdeel van de thermische schil van een gebouw. Door de komende BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zal het energieverbruik per vierkante meter verder beperkt moeten worden. Met deze opvolger van de EPC wordt de thermische prestatie van de schil dus fors belangrijker. En daarmee ook de aandacht voor de keuze van de dakelementen en de detailleringen van aansluitingen en doorbrekingen zoals dakramen en dakdoorvoeren. Daarnaast komen er steeds meer installaties op het dak die ook invloed hebben op de bouwkundige keuzes en detailleringen.

Hoe een hellend dak BENG-proof kan worden uitgevoerd, komt uitgebreid aan de orde in een webinar van Eisma Bouwmedia en Kingspan Unidek op dinsdag 14 november.

In dit webinar zal Gerrit Jan Kuiper van Kingspan Unidek de eisen voor BENG uitleggen en laten zien welke rol het hellende dak daarin speelt. Aan de orde komen onder meer het belang van luchtdicht bouwen, Psi-waardes en de berekening en borging van isolatiewaardes en de beschikbare details voor sandwichdakelementen.

Marcel Vreeken van Velux gaat in op de invloed van dakramen op de thermische prestatie van de schil. Dakramen zijn vanwege licht en lucht onmisbaar voor de bruikbaarheid van de ruimtes onder het hellende dak. Een raam heeft een lagere isolatiewaarde dan de gesloten delen in de gevel, maar de zontoetreding kan juist weer gunstig zijn. Comfort en energieprestatie moeten goed worden afgewogen. En uiteraard zullen de dakramen een goede U-waarde en de juiste luchtdichte aansluitdetails moeten hebben in de sandwichdakelementen.

Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg zal in het webinar ingaan op een groot aantal andere ontwerpaspecten van het hellend dak, dat juist vanwege BENG steeds meer wordt benut voor allerlei installatie-componenten als PV-panelen, zonneboilers en luchtwarmtepompen. Het dakenlandschap verandert daardoor nogal en architecten spelen daar ook steeds meer op in. Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met onder meer dakdoorvoeren en bouwkundige aansluitingen en bevestigingen. Integraal ontwerpen wordt daarbij steeds belangrijker.


Bekijk het webinar "Een BENG-proof hellend dak"


Sprekers
Andere webinars die u mogelijk interessant vindt

  • Gratis

Dit webinar is mogelijk gemaakt door

Kingspan Unidek

Neem live deel aan deze webinars

Webinar agenda